od admin

Politika privatnosti i Politika kolačića

Carinski sindikat Hrvatske posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Carinski sindikat Hrvatske obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Voditelj obrade : Carinski sindikat Hrvatske

Sjedište: Trg Francuske Republike 9/V, 10000 Zagreb
Tajništvo: Riva Boduli 9, 51000 Rijeka
OIB/MB: 61518273309/01498053
Telefon: +385 51 52 51 11
Mobitel: +385 91 763 44 49
E-pošta: tajnistvo@csh.hr

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Carinski sindikat Hrvatske ne prikuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke osim u slučaju kada se nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom učlanjivanja u Carinski sindikat Hrvatske, otvaranjem ili ažuriranjem korisničkog računa na internetskim stranicama CSH.hr ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Carinski sindikat Hrvatske koristit će Vaše osobne podatke za potrebe informiranja članova Carinskog sindikata Hrvatske putem sredstava elektroničke komunikacije, a sve s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama vezanim za sindikat. Carinski sindikat Hrvatske neće otkrivati niti prenositi osobne podatke.

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Carinski sindikat Hrvatske. Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator tipa mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Kolačićima trećih strana Carinski sindikat Hrvatske se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Newsletter i pretplata

Carinski sindikat Hrvatske koristit će Vaše osobne podatke za potrebe informiranja Carinskog sindikata Hrvatske putem sredstava elektroničke komunikacije, a sve s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama vezanim za sindikat. Carinski sindikat Hrvatske neće otkrivati niti prenositi osobne podatke. Pravna osnova za primanje Newslettera ili drugih informacije putem sredstava elektroničke komunikacije je Vaša privola.

Ukoliko želite obustaviti privolu na pretplatu za Newsletter, tj. dostavu informacija o radu Carinskog sindikata Hrvatske putem e-pošte ili drugog sredstva elektroničke komunikacije, to možete učiniti u bilo kojem trenutku kontaktirajući nas na E-poštu: tajništvo@csh.hr.

Sigurnost

Carinski sindikat Hrvatske ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata zaštite podataka, Carinski sindikat Hrvatske koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Rok pohranjivanja

Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Prava korisnika

Korisnik sam odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Carinskom sindikatu Hrvatske, ukoliko neki podatak želite uskratiti, izmijeniti ili ukloniti molimo obratite nam se u bilo kojem trenutku na tajnistvo@csh.hr ili drugi navedeni kontakt.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da obavijestite Carinski sindikat Hrvatske na e-mail adresu: tajnistvo@csh.hr, osim e-poštom isto možete učiniti u pisanom obliku ili usmenim putem na navedene kontakte Voditelja obrade. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, potvrditi ćemo primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Carinskog sindikata Hrvatske u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate slanjem e-mail obavijesti na tajnistvo@csh.hr

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama Carinski sindikat Hrvatske. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene korištenja i unaprijeđenja naše internet stranice. Automatizirana obrada ne ukljućuje osobne podatke koji vas identificiraju.

Veze s drugim stranicama

Ova izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina Carinski sindikat Hrvatske www.csh.hr (csh.hr). Stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Carinski sindikat Hrvatske, molimo Vas da se upoznate s izjavama o politici zaštite privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će objavljena uz ovu izjavu o zaštiti privatnosti, na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: tajnistvo@csh.hr