od admin

Postani član CSH

Članom Sindikata može postati osoba koja je zaposlena u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi i drugim državnim i javnim službama Republike Hrvatske te bivši zaposlenici i umirovljenici koji se dobrovoljno učlanjuju u Sindikat. Članom se postaje prihvaćanjem Statuta Sindikata i potpisivanjem pristupnice te uplatom propisane visine članarine za mjesec kad se učlanjuje u sindikat.

Pristupnica se popunjava i potpisuje u dva primjerka i osobno se predaje povjereniku ili zamjeniku povjerenika Carinskog sindikata, koji jedan primjerak pristupnice ovjeren pečatom dostavlja u tajništvo Sindikata. Povjerenik i zamjenik povjerenika su odgovorni u provedbi postupka učlanjenja. (članak 10-14 Statuta CSH)