Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) uputila pismo predsjedniku VLADE RH i ministru rada.

od Rino

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) uputila pismo predsjedniku VLADE RH i ministru rada po pitanju članka 94. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u kojem jasno navodi da se ne smije raditi razlika između reprezentativnih i nereprezentativnih sindikata.

Možda vam se svidi