UNIQA zdravstveno osiguranje za članove sindikata i članove obitelji!

od admin
Samo za Vas!
Drago nam je što vam možemo predstaviti posebnu ponudu dobrovoljnog zdravstvenog za Vas kao i članove Vaših obitelji! Ponuda dopunskog osiguranja za Vas od 58,00 kn mjesečno! Ponuda dodatnog zdravstvenog osiguranja za Vas od 62,50 kn mjesečno!

Članove Carinskog sindikata Hrvatske

UNIQA PROGRAM DOBROVOLJNOG ZDR

AVSTVENOG OSIGURANJA

Drago nam je što vam

možemo predstaviti posebnu ponudu dobrovol

jnog zdravstvenog za Vas kao i članove Vaših obitelji!
Ponuda dopunskog osiguranja za Vas od 58,00 kn mjesečno!
Ponuda dodatnog zdravstvenog osiguranja za Vas od 62,50 kn mjesečno!

Što pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Pokriće participacija i doplata iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Osigurateljna zaštita obuhvaća sudjelovanje osiguranika u troškovima liječenja u obveznom zdravstvenom osiguranju (participacija) i troškovima doplata za lijekove s dopunske liste lijekova (doplata), a koji su nastali temeljem uputnice ili recepta odnosno doznake izdane od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Razlika između ugovaranja dopunskog osiguranja kod HZZO-a i UNIQA osiguranja d.d.?

 • u pokriću usluga – UNIQA ima i pokriće lijekova s liste B
 • u cijeni – UNIQA osiguranje je povoljnije
 • u načinu korištenja usluge dopunskog osiguranja – UNIQA refundira sredstva osiguraniku

Način korištenja usluga dopunskog osiguranja?

Osiguranik koristi pravo na pokriće participacije na način da osobno plati račune, te za iste dobije povrat novca od UNIQE uplatom na tekući račun osiguranika u roku od 14 dana od dana zaprimanja originalnog računa, medicinske dokumentacije, te odštetnog zahtjeva koji glasi na ime i prezime osiguranika.
Ukoliko je trošak participacije veći i odnosni se na bolničko liječenje, tada je potrebno obavijestiti UNIQA osiguranje, kako bi mogli direktno podmiriti navedeni iznos zdravstvenoj ustanovi.

Što pokriva polica dodatnog zdravstven

og osiguranja?

 • pokriće specijalističkih pregleda bilo koje specijalnosti do 1.000,00 kn godišnje prema medicinskoj indikaciji ili preporuci liječnika
 • pokriće dijagnostičkih pretraga bilo koje vrste do 3.000,00 kn godišnje prema medicinskoj indikaciji ili preporuci liječnika
 • UNIQA participacija 50% cijene usluga specijalističkih pregleda i dijagnostičkih pretraga iznad ugovorenih limita
 • korištenje usluga izvan ugovornih mreža UNIQA zdravastvenih ustanova MedUNIQA služba 365 dana 24 sata na dan!

KAKO SE BRZO I JEDNOSTAVNO OSIGURATI KOD UNIQE?

Što je potrebno popuniti za ugovaranje osiguranja?

DOPUNSKO  DODATNO
 

obrazac ponude dopunskog osiguranja*

obrazac obustave s plaće ovjeren od poslodavca

upitnik o zdravstvenom stanju

obrazac ponude dodatnog osiguranja*

obrazac obustave s plaće ovjeren od poslodavca

*uz potvrdu o članstvu u sindikatu

Obavezna uplata prve rate po uputstvima našeg djelatnika.
DODATNA NAPOMENA: Dopunsko osiguranje nema karence dok je kod dodatnog osiguranja karenca 15 dana od uplate 1.rate

Kako doći do ponude i kome ju dostaviti?

 • skinuti obrasce s web stranice ili
 • preuzeti obrasce ponudu kod vašeg sindikatnog povjerenika
 • popunjene ponude i obrasce za obustavu s plaće dostaviti u UNIQA osiguranje d.d. našem djelatniku.

Kontakt i dodatne informacije?

Za sve dodatne informacije kontaktirajte naše zastupnike:

Opcije plaćanja?

 • opća uplatnica
 • trajni naloga
 • administrativna zabranja
 • kreditna kartica

Što nakon zaprimanja ponude?

Polica i kartica će vam biti dostavljene na vašu kućnu adresu. Uvijek je važno na ponudi istak nuti i dostavnu adresu, ukoliko se razlikuje od kućne.

Kako se naručivati na preglede preko službe MedUNIQE?

KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA POVRAT NOVCA?

 1. popuniti obrazac za prijavu osiguranog slučaja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a obrazac možete naći na stranici www.uniqa.hr /servis/prijava šteta/zdravstveno osiguranje
 2. priložiti originalne račune koji glase na ime i prezime osiguranika
 3. priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju koja dokazuje potraživanje za osigurani slučaj

Adresa za dostavu prijave za povrat novca kod korištenja van ugovornih ustanova i dopunskog osiguranja

UNIQA osiguranje d.d.
DZO – štete
Planinska 13 A, 10 000 Zagreb

Kontaktirajte nas s povjerenjem!

UNIQA osiguranje d.d. | HR – 10 000 Zagreb
Info broj: (+385 1) 6324 200 | e-mail: info@uniqa.hr
www.uniqa.hr

Možda vam se svidi