Timski rad i organizacijska kultura u ozračju socijalnog dijaloga

od admin
U sklopu našeg EU projekta  “Korak dalje” održali smo četiri regionalne radionice u trajanju od dva dana na temu “Timski rad i organizacijska kultura u ozračju socijalnog dijaloga”.

Za PCU Rijeka radionica se održala u Vrsaru 09. i 10.02.2016., za PCU Split u Metkoviću 15. i 16.02.2016., za PCU Osijek u Vinkovcima 08. i 09.03.2016., te za PCU Zagreb u Zagrebu 15. i 16.03.2016. Pored povjerenika CSH i članova CSH na radionicama su sudjelovali i predstavnici drugih sindikata koji djeluju u Carinskoj upravi i predstavnici sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate.

Za sindikalne povjerenike od velike važnosti bilo je unapređenje znanja, sposobnosti i vještina za kolektivno pregovaranje u bipartitnom i tripartitnom socijalnom dijalogu. Uz povjerenike, i članovi CSH su usvojili i unaprijedili nova znanja i vještine za rad u timu i usvojili osnovne elemente organizacijske kulture sindikata kao temelja za izgradnju ukupnog kapaciteta sindikata za učinkovitiju participaciju u socijalnom dijalogu.

U dogovorima i pregovorima svih vrsta prirodno je da postoje različiti interesi i ciljevi, ali uspješna komunikacija, tolerancija, uvažavanje različitosti, te spremnost preuzimanja ne samo prava već i odgovornosti kojima nas socijalni dijalog uči olakšava nam put prema krajnjem cilju. Pregovori mogu biti dugotrajni i sudionici moraju biti spremni na kompromise i jasno iznositi svoje zahtjeve, a socijalni dijalog se mora učiti jer se do kvalitetne komunikacije ne dolazi preko noći te se odnos povjerenja i uvažavanja između poslodavca i sindikata gradi godinama. Važno je da svaki pojedinac shvati važnost i ulogu u ostvarivanju svojih prava, te nauči vrijednost uspješnog dijaloga u svim životnim situacijama čemu nas ovako uspješno odrađene radionice uče.

Predsjednik CSH
Rino Štorić

 

GALERIJE – KORAK DALJE

Možda vam se svidi