Prvi korak u EU projektu

od admin

Od studenog 2015. do veljače 2016. završili smo I. blok edukacijskog dijela projekta „Korak dalje“ koji realiziramo zahvaljujući bespovratnim sredstvima EU-e u sklopu programa „Jačanje socijalnog dijaloga – faza II“.

U projektu smo planirali i održali četiri regionalne radionice u trajanju od jednog dana.

U Slavonskom Brodu 21. listopada 2015. napravili smo svoj prvi korak u našem EU projektu „Korak dalje“ koji realiziramo zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europske unije u sklopu programa „Jačanja socijalnog dijaloga – faza II“.

U prvoj aktivnosti okupila se fokus grupa sastavljena od naših povjerenika i gostiju iz srodnih sindikata. Uz stručno vodstvo vanjskih suradnica Dijane Klekar i Mirjane Burić Moskaljov zadatak nam je bio izradi „Vodiča sindikalnog ponašanja“. Zadatak smo uz dosta marljivog rada, polemika i zanimljivih diskusija uspješno priveli kraju i nadamo se da ćete uskoro, nakon završne obrade, lektoriranja i dizajniranja imati priliku i u svojim rukama držati naš uradak.

Sa ciljem podizanja ukupnog kapaciteta sindikata za promociju i razvoj socijalnog dijaloga „Vodič sindikalnog ponašanja“ je važan dokument koji nas usmjerava na obrasce potrebnog i poželjnog ponašanja kako bi međusobnu suradnju i suradnju sa poslodavcem i drugim dionicima socijalnog dijaloga podigli na jednu višu razinu. Na taj način ćemo razvijati i stvarati sindikalnu kulturu u kojoj naši sindikalni povjerenici i članovi mogu učinkovito raditi na postizanju zacrtanih sindikalnih ciljeva.

Predsjednik CSH
Rino Štorić

 

GALERIJE – KORAK DALJE

Možda vam se svidi