Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II

od admin

Carinski sindikat Hrvatske dobio bespovratna sredstva za projekt „Korak dalje“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Carinski sindikat Hrvatske predao je prijedlog projekta pod nazivom „Korak dalje“ u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga – faza II“ radi dobivanja bespovratnih sredstava od Europske unije. Nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije donijela je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Carinskom sindikatu Hrvatske za financiranje projekta u maksimalnom iznosu od 700,416.32 kn.

Svrha projekta „Korak dalje“ je naša istinska potreba da kroz bolju koordinaciju regionalnih povjerenika, sinergiju svih sindikata koji djeluju u CU, izgradnju timske kulture, usavršavanja pregovaračkih i komunikacijskih kompetencija i razumijevanja važnosti socijalnog dijaloga podignemo ukupni kapacitet sindikata i utječemo na poštivanje Kolektivnog ugovora i na rješavanje radnih sporova socijalnim dijalogom, a ne prijavama nadležnim inspekcijama.

Kako se CU-a nalazi direktno pod Ministarstvom financija u socijalnom dijalogu nailazimo na dosta nejasnoća o kojim pravima i uvjetima rada zaposlenika se vodi bipartitni, a o kojima tripartitni socijalni dijalog s obzirom na propise, specifičnosti posla i ujete rada.

Carinski sindikat Hrvatske bio je ravnopravni član pregovaračkog tijela sindikata koji djeluju u državnim službama. Nažalost, 2013. godine uz prešutni dogovor s Vladom Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika uz dva sindikata policije preuzeli su našu ulogu u pregovaračkom tijelu, što za posljedicu ima niz nepravilnosti u poštivanju prava carinskih službenika i namještenika i uvjeta rada jer se naši uvjeti rada zbog specifičnosti posla i zakonskih propisa razlikuju od poslova ostalih državnih službenika i namještenika.

Provedbom ovog projekta direktno ćemo utjecati na rad i jačanje socijalnog dijaloga. Očekujemo izgradnju bolje pregovaračke pozicije sindikata i usklađeniji socijalni dijalog s poslodavcem što će imati dugotrajni utjecaj na sve zaposlenike CU po pitanjima poštivanja Kolektivnog ugovora, zaštite prava carinskih službenika i namještenika i uvjeta rada.

Uz pomoć stručnog tima analizirati ćemo postojeće probleme, razviti plan vraćanja reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, razviti i publicirati „Kodeks“ koji će sadržavati poželjne obrasce ponašanja sindikalnih povjerenika s ciljem poticanja razvoja timskog i usklađenog socijalnog dijaloga i omogućiti kvalitetan kontinuitet budućeg rada sindikata kao aktivnog dionika socijalnog dijaloga.

Provedba projekta planirana je u periodu od 1 godine kroz 28 edukacijskih dana za 60 sudionika (predstavnici CSH, 3 srodna sindikata i predstavnici poslodavca iz MF i CU), savjetovanja (1dan – 40 sudionika sindikalista i poslodavca) i okruglog stola otvorenog za javnost na temu „Zajedno smo jači“ gdje ćemo otvoriti raspravu o izazovima i preprekama na putu međusindikalne suradnje s ciljem promoviranja pozitivnih razmišljanja o zajedničkom jačanju i unapređenju socijalnog dijaloga u RH.

Sve projektne aktivnosti bit će dostupne članovima sindikata, našim suradnicima iz srodnih sindikata i javnosti preko web portala CSH.

Predsjednik CSH
Rino Štorić

 

GALERIJE – KORAK DALJE

Možda vam se svidi