Vi ste ovdje

Misija

Carinski sindikat Hrvatske je član pregovaračkog odbora za sindikate koji djeluju u državnim službama. Carinski sindikat Hrvatske će pregovorima na razini socijalnih partnera, predstavnika poslodavca – Vlade RH i pregovaračkog odbora sindikata Državnih službi, u kojem se nalazi CSH, pokušati regulirati prava djelatnika carinske službe.

Za što će se Carinski sindikat Hrvatske zalagati?

 • reviziju, redefiniciju i povećanja koeficijenata za sve uposlenike carinske službe
 • povećanje plaće svim uposlenicima carinske službe
 • reguliranje napredovanja carinika, prema mjerilima i kriterijima iz rada i osnovi rada u carinskoj službi
 • reguliranje nagrađivanja uposlenika carinske službe, koji svojim zalaganjem, radom i drugim aktivnostima ostvare natprosječne rezultate u radu, a posebno oni koji otkriju šverc, krijumčarenje i drugo
 • osnivanje akademije za obrazovanje carinika (carinski nastavni centar ili njih nekoliko)
 • nakon izrade studije medicine rada i izvršenih mjerenja i procjena štetnosti i opasnosti, vezana za radna mjesta u carinskoj službi, tražiti ponovnu regulaciju dodataka na posebne uvjete rada, te regulaciju radnih mjesta kojima će se računati staž u povećanom trajanju – beneficirani
 • sistematske zdravstvene preglede
 • dopunsko zdravstveno osiguranje
 • reguliranje naknade za pripravnost carinika
 • reguliranje naknade za rad izvan uredovnog vremena carinarnica
 • sve druge uvjete koje propisuje Svjetska carinska organizacija
 • reguliranje uvjeta rada Sindikata i sindikalnih povjerenika (sporazum)